Cao Ốc, Văn Phòng, Xưởng

Khách Sạn-Bình Thạnh
Xưởng Tân Tạo
Cao Ốc-Q7
Thi Công Kèo
Thi Công Kèo 1
Thi Công Móng
Chủng Bị Mặt Bằng