Báo giá

Báo Giá Thiết kế
  • Báo Giá Thiết kế

  • Đăng lúc: 09-10-2015 06:16:17 AM - Đã xem: 481

  • Báo giá Thiết kế Kiến trúc xây dựng: Là bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu và phần điện nước là cần thiết trước khi ...Xem thêm

Báo Giá Thi Công Xây Dựng
  • Báo Giá Thi Công Xây Dựng

  • Đăng lúc: 09-10-2015 06:11:36 AM - Đã xem: 854

  • Báo giá là chạy dự toán cụ thể dựa trên bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu và phần điện nước, là cần thiết ...Xem thêm

Bảng Báo Giá Nội Thất
  • Bảng Báo Giá Nội Thất

  • Đăng lúc: 09-10-2015 06:19:31 AM - Đã xem: 393

  • Bảng báo giá bản vẽ hồ sơ thiết kế nội thất: Là bản vẽ thiết kế phần nội ngoại thất bên trong và ngoài công trình, là ...Xem thêm